banner

luleposten
Hem Föreningen Styrelsen Aktiviteter Övrigt Gästbok Porsörundan 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande, webmaster:   Christer Antman           christer@luleposten.se

Kassör:                               PeO Sjömark                 peo@luleposten.se

Sekreterare:                      Jan Rytting

Vice ordförande:                Tommy Ahlqvist

Ledamot:                            Harry Olli

Suppleant:                          Åke Tserni

Suppleant:                          Stig Styrman                 stig@luleposten.se

 

Copyright 2007 Lulepostens IF